Green-therm

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ http://green-therm.com/


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej http://green-therm.com/ , czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Jakuba Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Jakub Wasilewski SOLAR – eko – INSTAL” NIP: 6991666400, REGON: 022122097, 56-210 Wąsosz, ul. 700 Lecia, nr 18, zwanego dalej w treści regulaminu „Usługodawcą”.
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na niniejszej stronie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Informację zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2
KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, oraz przeglądarkę internetową.
3. Kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: j.wasilewski@green-therm.com, telefonicznie lub poprzez chat Messenger. W przypadku wyboru chat Messengera należy założyć konto lub wybrać opcję „gość”.
4. Zakładając konto należy podać informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.
5. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewski@green-therm.com. Klient może również samodzielnie usunąć konto, korzystając z modułu usunięcia Konta Klienta.
6. Odpowiedź na zadane pytanie/wypełniony formularz kontaktowy otrzymacie Państwo na podany przez Was adres e-mail w wiadomości inicjującej kontakt.

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
1. Informacje na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności.

§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie do treści oraz zdjęć i filmów publikowanych na niniejszej stronie internetowej posiada usługodawca.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia,, filmy i inne materiały dostępne na niniejszej stronie jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści. Ze względu na powyższe zakazuje się ich używania kopiowania, rozpowszechniania czy innego wykorzystywania bez zgody usługodawcy.
3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na niniejszej stronie stanowią własność usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ze względu na powyższe zakazuje się ich używania kopiowania, rozpowszechniania czy innego wykorzystywania bez zgody uprawnionego podmiotu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu niniejszej strony, należy przesyłać na adres e-mail: j.wasilewski@green-therm.com.
2. usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na niniejszej stronie.